Vilkår for bruk av vare-tilbake-på-lager funksjonen


Vi i Perlehuset as benytter e-postadressen din til å gi deg beskjed når ønsket vare er tilbake på lager.

Din e-post vil også inngå i vår statistikk over hvor mange og hvem som ber om denne typen varsler.

Du vil ikke bli kontaktet om annet enn varselet du her etterspør.